Projectgegevens

Locatie: Madesteinweg e.o. Vroondaal Den Haag
Differentiatie: Nieuwbouw KC Vroondaal van totaal 5.530 m2 BVO, 29 groepen primair onderwijs, met 1.000 m2 voor KDV en BSO. In relatie tot de demografische ontwikkeling van de uitbreidingswijk wordt het Kindcentrum in 2 fases ontwikkeld.
Status: Voorlopig Ontwerp
Ontwerp: KOW, 2018
Opdrachtgever(s): Gemeente Den Haag, SCOH en Triodus
Adviseurs: Broersma (constructie)

Contact voor dit project bij KOW is Sjoerd Broek of Dennis Voskuil

Share Button

ANDERE PROJECTEN