Integraal 3 dimensionaal ontwerpen en samenwerken met het voltallige ontwerp– en uitvoeringsteam in een intelligent virtueel 3D model. Het model levert een virtueel prototype van het gebouw waarbij bouwkunde, constructie, bouwfysica, en installaties driedimensionaal samenkomen. Het BIM Team van KOW staat borg voor efficiënte ontwerp- en bouwprocessen waarbij transparantie en faalkostenreductie belangrijke drivers zijn. Naar de BIM projecten