Duurzaamheid is voor KOW een vanzelfsprekendheid. Het duurzaamheidsdenken gaat bij KOW verder dan alleen de technologische mogelijkheden. Gebruiksgenot en verlaging van de exploitatielasten gaan hand in hand met de zorg voor langdurig optimaal presterende gebouwen en gebieden. Naar de Duurzame projecten

KOW heeft gecertificeerde duurzaamheids experts in huis. Pieter Sitsen is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie én BREEAM-NL In-Use expert. Guido Bekink is GPR Gebouw 4.2 expert.