KOW biedt intelligente en creatieve oplossingen voor de ontwikkeling van aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Belangrijk daarin is het opnieuw ‘uitvinden’ en vormgeven van de unieke identiteit van een gebied. Een integrale werkwijze staat voorop. Niet de kosten en opbrengsten van afzonderlijke sectorale programma’s staan centraal maar de optimalisering van een heel gebied. Naar Gebiedsontwikkeling projecten