In de woningbouwopgave zijn uitleglocaties niet langer dominant. Duurzame binnenstedelijke herstructurering is een belangrijke, zeer actuele opgave. Een integrale benadering is hierbij een vereiste! KOW ziet een kans om met de verworven kennis en ervaring originele en inspirerende woningbouw te ontwikkelen. Naar Woningbouw projecten