HERSTRUCTURERING EN TRANSFORMATIE
KOW pleit voor het investeren in de bestaande stad: hergebruik gebouwen die hun oude functie verloren hebben en blaas nieuw leven in stadsgebieden die in verval geraakt zijn. Met slimme concepten, gebruikersparticpatie en nieuwe samenwerkingsvormen laat KOW zien hoe weer waarde gecreëerd kan worden op locaties die soms uitzichtloos lijken. Naar de Herstructurerings projecten

KOW maakt zich sterk voor de stad: http://www.occupythecity.nl/

SCHOLEN EN MFC’S (ONDERWIJS)
KOW heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen van onderwijsgebouwen voor allerlei onderwijsinstellingen, zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie. Vanuit een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen ontwerpen we scholen die gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Naar Onderwijs projecten

Bestaande scholen kunnen gezonder en energiezuiniger. Wij kunnen voor u een haalbare businesscase formuleren voor een verantwoorde en duurzame renovatie. Meer informatie? Download dan onze brochure

ZORG
De zorgwereld is flink in beweging: marktwerking, exploitatierisico’s bij de zorgorganisaties, het scheiden van wonen en zorg en toenemende druk op de zorgbudgetten als gevolg van bezuinigingen van de overheid. In dit complexe speelveld adviseert KOW voor haar opdrachtgevers niet alleen over gebouwconcepten maar voeren we ook haalbaarheidsstudies uit en denken we mee over eigendomsstructuren en finacieringsconstructies. Naar de Zorg projecten 

WONINGBOUW
In de woningbouwopgave zijn uitleglocaties niet langer dominant. Duurzame binnenstedelijke herstructurering is een belangrijke, zeer actuele opgave. Een integrale benadering is hierbij een vereiste! KOW ziet een kans om met de verworven kennis en ervaring originele en inspirerende woningbouw te ontwikkelen. Naar Woningbouw projecten
 

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP
De woonconsument aan zet! KOW begeleidt verschillende collectieven bij het realiseren van hun droomwoningen. Van allereerste idee tot en met de realisatie adviseert KOW bij het formuleren van de doelstellingen, het organiseren van de samenwerking, financiering, ontwerp en aanbesteding en toezicht tijdens de realisatie. Naar CPO projecten 

SPORT EN RECREATIE (LEISURE)

Naar de Leisure projecten 

KANTOREN EN BEDRIJFSGEBOUWEN (UTILITEIT)
Ondernemers die een nieuw bedrijfspand wensen, een bestaand pand willen aanpassen of laten verbouwen, hebben meestal zeer praktische overwegingen. KOW ontwerpt bedrijfsgebouwen welke goed aansluiten bij de bedrijfsvoering, snel gebouwd kunnen worden, aantrekkelijk zijn en de potentie hebben om, als vastgoedobject, in waarde te kunnen stijgen. Naar Utiliteits projecten

 

GEBIEDSONTWIKKELING
KOW biedt intelligente en creatieve oplossingen voor de ontwikkeling van aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Belangrijk daarin is het opnieuw ‘uitvinden’ en vormgeven van de unieke identiteit van een gebied. Een integrale werkwijze staat voorop. Niet de kosten en opbrengsten van afzonderlijke sectorale programma’s staan centraal maar de optimalisering van een heel gebied. Naar Gebiedsontwikkeling projecten

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is voor KOW een vanzelfsprekendheid. Het duurzaamheidsdenken gaat bij KOW verder dan alleen de technologische mogelijkheden. Gebruiksgenot en verlaging van de exploitatielasten gaan hand in hand met de zorg voor langdurig optimaal presterende gebouwen en gebieden. Naar de Duurzame projecten

KOW heeft gecertificeerde duurzaamheids experts in huis. Pieter Sitsen is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie én BREEAM-NL In-Use expert. Guido Bekink is GPR Gebouw 4.2 expert.

BIM ENGINEERING
Integraal 3 dimensionaal ontwerpen en samenwerken met het voltallige ontwerp– en uitvoeringsteam in een intelligent virteel 3D model. Het model levert een virtueel prototype van het gebouw waarbij bouwkunde, constructie, bouwfysica, en installaties driedimensionaal samenkomen. Het BIM Team van KOW staat borg voor efficiente ontwerp- en bouwprocessen waarbij transparantie en faalkostenreductie belangrijke drivers zijn. Naar de BIM projecten

SYSTEMS ENGINEERING
Met de transformatie naar een kleinere en decentrale overheid worden overheidsopdrachten steeds vaker aan de markt overgelaten. De overheid heeft dan een goed middel nodig om de kwaliteit van het gevraagde te waarborgen. Hiervoor wordt bij risicovolle infrastructurele projecten de methodiek van Systems Engineering (SE) ingezet. Deze manier van werken vergt een volledig andere aanpak voor ontwerpers dan bij een traditionele werkwijze. lees verder