Afgelopen week heeft KOW het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de projectgroep van het nieuwe Kindcentrum Vroondaal. Het nieuwe Kindcentrum biedt plaats aan een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Het Vroondaals onderwijsconcept
KOW heeft voor de toekomstige gebruikers, de onderwijsstichtingen SCOH en Triodus, een ontwerp gemaakt waarin het ´Vroondaals´ onderwijsconcept is ingepast. De verschillende gebruikers zijn met elkaar vervlochten en ruimten worden gedeeld. Het volume is ingedeeld in verschillende clusters met groepsruimten en leerpleinen, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen wordt gestimuleerd. Kijk voor informatie over de onderwijsmethode van KC Vroondaal op de site http://www.kindcentrumvroondaal.nl/

 

KC Vroondaal Schets Interieur 201810 3

^ Impressie interieur van het Vroondaals onderwijsconcept met leerpleinen

Moderne interpretatie van de ´Haagsche Chique´
Het gevelontwerp bestaat uit een hedendaagse moderne interpretatie van de ´Haagsche Chique´ die kenmerkend is voor de wijk Vroondaal. Een rustige ritmiek met enkele accenten in het warme gemêleerde metselwerk, zorgen voor een rustige nieuwe entree voor de wijk.

KC Vroondaal Impres Gevel 201810 1

^ Impressie oost- en noordzijde KC Vroondaal

Voorbereid op demografische ontwikkelingen
Vroondaal is de nieuwe uitbreidingswijk aan de zuidkant van Den Haag. Het Kindcentrum is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in 2 fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreiding met 1.600 m2 BVO voor ca. 8 extra groepen en een extra sporthal. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt en indieningsgereed gemaakt. De start bouw van de 1e fase is medio 2020.

KC Vroondaal Impres Vogelvlucht 201810 1A

^ Overview KC Vroondaal 1e fase

KC Vroondaal Impres Vogelvlucht 201810 3A

^ Overview KC Vroondaal 2e fase met 1.600 m2 uitbreiding 

 

Share Button